28.02.2024.
Dežure u sklopu građanske akcije „Ja sam Muzej“ se nastavljaju i treće sedmice augusta. U ponedjeljak, 17...
28.02.2024.
U utorak, 1. 9. 2015., u 20.00 sati u Zemaljskom muzeju BiH, u okviru akcije "Ja sam Muzej ", održat će se...
28.02.2024.
U sklopu građanske akcije solidarnosti „Ja sam Muzej“ , peti dan dežura, 7. august , otpočet će dolaskom...
28.02.2024.
„Vizuali za Muzej“ je art akcija zajedničkog istupa grupe bosanskohercegovačkih umjetnika mlađe i srednje...
28.02.2024.
U stvari, tek kada imamo Muzej koji prekoračuje granice naših zajednica, i novoizolovanih kultura (da ne...
28.02.2024.
Kritična masa biciklista u Sarajevu također podržava akciju „Ja sam Muzej“. Biciklisti će tokom održavanja...
28.02.2024.
U utorak, 18. augusta, u sklopu građanske akcije solidarnosti "Ja sam Muzej" dežurat će Darko Rundek, Sabina...
28.02.2024.
U srijedu, 2. septembra, u sklopu građanske akcije solidarnosti „Ja sam Muzej“ , dežurat će Sanda Hasagić,...
28.02.2024.
U subotu, 8. augusta, u 10:00 h počinje dežura radnika/ca Fabrike deterdženata DITA iz Tuzle i profesora...
28.02.2024.
Bh. „stubovi društva“ me svojim bahatim nemarom lišavaju prava da makar jednom za života uđem u prošlost...

Pages