01.12.2023.
I treći dan dežurstava u sklopu akcije „Ja sam Mu zej“ pokazale su da vlada velika zainteresiranost javnosti...
01.12.2023.
U petak, 14. augusta, dežurat će Ivan Lovrenović, Mirsad Pozder, Nermina Sarajlić, Sanja Horvat, Senka...
01.12.2023.
U utorak, 1. septembra, u sklopu građanske akcije solidarnosti "Ja sam Muzej" dežurat će Husein ef. Kavazović...
01.12.2023.
U sklopu građanske akcije solidarnosti „Ja sam Muzej“ , prof. dr. Damir Marjanović i prof. dr. Salmedin...
01.12.2023.
Dežure u sklopu građanske akcije „Ja sam Muzej“ se nastavljaju i treće sedmice augusta. U ponedjeljak, 17...
01.12.2023.
U utorak, 1. 9. 2015., u 20.00 sati u Zemaljskom muzeju BiH, u okviru akcije "Ja sam Muzej ", održat će se...
01.12.2023.
U sklopu građanske akcije solidarnosti „Ja sam Muzej“ , peti dan dežura, 7. august , otpočet će dolaskom...
01.12.2023.
„Vizuali za Muzej“ je art akcija zajedničkog istupa grupe bosanskohercegovačkih umjetnika mlađe i srednje...
01.12.2023.
U stvari, tek kada imamo Muzej koji prekoračuje granice naših zajednica, i novoizolovanih kultura (da ne...
01.12.2023.
Kritična masa biciklista u Sarajevu također podržava akciju „Ja sam Muzej“. Biciklisti će tokom održavanja...

Pages