Udruženje Akcija prezentirat će preporuke modela za sistemsko rješavanje finansiranja Muzeja

01.04.2023.

Udruženje Akcija, u okviru akcije „Ja sam Muzej“, održat će konferenciju za medije u četvrtak 13. augusta, gdje će biti prezentirani nalazi analize koju je proveo policy tim Udruženja s preporukama za model sistemskog finansiranja Zemaljskog muzeja BiH. 

Konferencija će se održati u prostorijama Zemaljskog muzeja BiH, s početkom u 13.30 sati. 

Prisutnima će se obratiti Aida Kalender, programska direktorica, koja će predstaviti zaključke i preporuke  analize i Ines Tanović-Sijerčić, projektna koordinatorica, koja će se osvrnuti na dosadašnji tok akcije i najaviti buduće aktivnosti. 


Akcija (www.akcija.org.ba) je neprofitna organizacija za kulturu osnovana 1998.godine. U svom radu Akcija nastoji zagovarati sistemske promjene u sektoru kulture u BiH. Akcija promovira kulturu kao javno dobro fokusirajući se na njen potencijal za društvenu koheziju, emancipaciju, obrazovanje, kao i značaj njene uloge za ekonomski razvoj države i društva u cjelini.