Podrška ambasade Švicarske u BiH Zemaljskom muzeju

20.04.2024.

Danas je u Zemaljskom muzeju BiH, u sklopu građanske akcije solidarnosti "Ja sam Muzej", dežurao ambasdor Švicarske u BiH Heinrich Maurer. 

Osim ove simboličke podrške kolektivu Muzeja, ambasada Švicarske je donirala sredstva za izradu web stranice Zemaljskog muzeja BiH, koja trenutno u fazi razvoja.