Gorčin Dizdar će održati predavanje na temu "Stećci: porijeklo, značaj i ikonografija"

20.04.2024.

U sklopu građanske akcije solidarnosti "Ja sam Muzej", u srijedu 12. augusta, Gorčin Dizdar će održati predavanje na temu "Stećci: porijeklo, značaj i ikonografija".

Predavanje će početi u 13 sati i održat će se u Botaničkoj bašti. 

Gorčin Dizdar je magistar humanističkih nauka i trenutno priprema doktorsku disertaciju na temu simbolike stećaka na univerzitetu York u Torontu (pod mentorstvom Amile Buturović).

U ovom predavanju, ukratko će predstaviti rezultate svojih istraživanja, osvrćući se na probleme njihovih natpisa, veze sa Bosanskom crkvom i tzv. dualističkom herezom, odnosa prema srednjovjekovnoj evropskoj umjetnosti, te njihovog stila i najznačajnijih motiva.

Ukoliko želite prisustvovati predavanju, molimo Vas da najavite svoj dolazak na e-mail adresujasammuzej@gmail.com , jer je broj mjesta ograničen zbog kapaciteta Botaničke bašte. Hvala na razumijevanju!