Dežure 25. augusta u sklopu akcije #jasammuzej

20.04.2024.

U utorak, 25. augusta, u sklopu građanske akcije solidarnosti "Ja sam Muzej" dežurat će Ismet Ovčina, Sakib Pleh, Daria Osmanbegović, Danijela Jurić-Sučić, Nataša Trbonja, Jasminko Halilović, kolektiv O.Š. "Kovačići" (Smajlagić Aida, Pejak Nađa i Balkić Merima), Alma Suljić, Demokratski omladinski pokret (Ernad Deni Čomaga, Haris Bijedić, Dženana Masoud, Almedina Skorupan i Dajana Džanko), kolektiv Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Eli Tauber, Senka Ibrišimbegović, Dragan Kovačević, Nadir Porobić, Enela Milišić, Rejhan Slatina, Hana Balićevac, Irnis Šljivo, Bračković Emir, Amila Hasanović, Eldar Kunić, kolektiv O.Š. "Safvet-beg Bašagić", kolektiv Zavičajnog muzeja Travnik (Almir Halilović, Ajla Sejfuli, Iman Maslić, Hana Halilović, Amina Hadžiemrić), Tom Simpson.

Također će dežurati i Valentin Inzko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH i Renzo Daviddi, zamjenik šefa  Delegacije EU u BiH. 

Više informacija o dežurama pronađite na jasam.zemaljskimuzej.ba/dezuram-za-muzej.