Dežure 24. augusta u sklopu akcije #jasammuzej

26.06.2022.

U ponedjeljak, 24. augusta, u sklopu građanske akcije solidarnosti "Ja sam Muzej" dežurat će Ivana Kojović, 4A razred O. Š. "Isak Samokovlija“, Nerzuk Ćurak, Borka Rudić, Enes Škrgo, Jelena Blagojević, Emina Ćoralić, Adnan Pašić, članovi Koalicije za borbu protiv mržnje "Zanemari razlike" i Vijeća mladih općine Novo Sarajevo, Lamija Godinjak, Ena Bajrami, Eldina Kožljak, Amar Kešo, Amar Hasović, Udruženje Nova Akropola, Damir Kustura, Emina Hasanović, Jasmin Mujanović, Sabahudin Hadžialić. 

Više informacija o dežurama pronađite na jasam.zemaljskimuzej.ba/dezuram-za-muzej.