Dežure 18. augusta u sklopu akcije #jasammuzej

20.04.2024.
 

U utorak, 18. augusta, u sklopu građanske akcije solidarnosti "Ja sam Muzej" dežurat će Darko Rundek, Sabina Šabić, ambasador Brazila u BiH Manoel Gomes-Pereira  i kolektiv Ambasade Brazila, Amarildo Mulić, Arheološko udruženje „Panteon“, Centar za društvena istraživanja „Analitika“ , Snežana Mišić-Mihajlović, Aida Salketić, Farah Karkelja, Sindikat Solidarnosti Tuzla te  Miroslav Živanović, Fatima Skok Hadžović, Naida Ferizović, Eldina Musić, Lemana Terzimehić, Ena Duran,  Ljiljana Operhal, Sanja Toplan, Besima Borić, Segmedina Srna, Želimir Marković, Suada Borić-Šaćiragić,  Emina Velagić, Naser Luković, Nejra Čaušević,  Ajla Bešić, Miroslav Mandić i John Holland. 

Također, najavljujemo otvaranje izložbe radova "Vizuali za Muzej", grupe bosanskohercegovačkih umjetnika mlađe i srednje generacije, kreativaca (dizajnera, ilustratora, arhitekata) koji su serijom radova (ilustracijama i vizualima) simbolički podržali akciju „Ja sam Muzej“. Izložba će biti otvorena u prostorijama Zemaljskog muzeja BiH s početkom u 19h. 

 

Više informacija o dežurama pronađite na jasam.zemaljskimuzej.ba/dezuram-za-muzej.