Dežure 11. augusta u sklopu akcije #jasammuzej

21.06.2024.

U utorak, 11. augusta, dežurat će Savka Mihaljčić, Kristina Ljevak, Neven Anđelić, Jelena Svirčić, Jasmina Čaušević, Belma Buljubašić, Srđan Mršić, Varja Nikolić, Lejla Panjeta, Deni Kukavica, Luca Rossetti, Irma Plavčić. 

Pored toga, dežurat će i Martin Pammer, ambasador Republike Austrije u BiH. 

Također će dežurati i tri grupe studenata, studenti Interdisicplinarnog studija restauracije i konzervacije u Sarajevu (Ajla Alijagić, Arman Džaferagić, Mirza Raunić, Jasmina Hrustanović, Iman Gec, Haris Mutavelić, Lamija Avdić, Edib Huseinagić), studenti Arheologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Mehdi Mujkanović, Emina Smajić i Amna Agić)  te doc. dr. Nedžma Džananović, Fakultet političkih nauka, sa grupom studenata (Ammar Miraščija, Mia Karamehić, Teodor Savić, Danijel Lazarević, Ismet Džananović, Senka Imamović, Stefan Tomić). 

Emir Lagumdžija, predsjednik UG Bosona, dežurat će u Muzeju i održati predavanje na temu „Žene srednjovjekovne Bosne“ u Botaničkoj bašti od 17 do 18 sati.

Ukoliko želite prisustvovati projekciji, molimo Vas da najavite svoj dolazak na e-mail adresujasammuzej@gmail.com , jer je broj mjesta ograničen zbog kapaciteta Botaničke bašte. Hvala na razumijevanju!

Više informacija o dežurama pronađite na jasam.zemaljskimuzej.ba/dezuram-za-muzej.