Bečević-Šarenkapa: Podržavamo rad Akcije u nastojanju da Zemaljski muzej BiH otvori svoja vrata

02.06.2023.

Na otvaranju izložbe "Čuvari Muzeja" Zijaha Gafića prisutnim gostima se obratila i uposlenica Muzeja Azra Bečević-Šarenkapa.

Autorica: Azra Bečević-Šarenkapa

Dragi prijatelji Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine,

Dozvolite da Vas pozdravim u ime kolektiva Zemaljskog muzeja BiH i u svoje lično ime.

Na samom početku želim da Vas podsjetim na to da je Zemaljski muzej BiH utemeljen u austrougarskom periodu, 1. februara 1888. godine. Zemaljska vlada ga je osnovala kao samostalnu državnu ustanovu. Izgradnja prostora u kojem se Zemaljski muzej BiH sada nalazi trajala je 5 godina, a zauzima prostor od 24.000 m2. Novi kompleks Zemaljskog muzeja BiH je otvoren 4. oktobra 1913. godine, ali nažalost zatvoren je za javnost istog dana nakon 99 godina uspješnog rada.

Zemaljski muzej BiH je jedino mjesto na području Bosne i  Hercegovine gdje se može sagledati potpuni presjek kroz geologiju, floru, faunu, etnologiju, arheologiju i najveći dio istorije naše zemlje. Zbirke Zemaljskog muzeja BiH se sastoje od više od 4 miliona eksponata, koji su dio nacionalnog blaga cijele države, a svjedoče o prošlosti svih nas, kako god se zvali i izjašnjavali. Mi čuvamo nemjerljivu kulturnu i materijalnu vrijednost naše države.
Zemaljski muzej BiH je u svojih 127 godina postojanja obavljao svoju naučno-istraživačku i muzejsku djelatnost, bio mjesto na kojem se uči, istražuje, raduje... Preživio je dva svjetska rata, preživio je i period agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992.–1995. godine sa otvorenim vratima. Ali ove zadnje skoro tri godine nije uspio da drži otvorena vrata i da pruža usluge koje je navikao da pruža. Ali, ovo nije niti mjesto niti vrijeme da o tome više govorimo, sami ćete biti u prilici da pogledate šta uposlenici imaju da kažu o stanju u kojem se trenutno nalazimo i radimo.

Jedino mogu da kažem, u ime kolektiva Zemaljskog muzeja BiH i u svoje lično ime, da inicijativa koju je pokrenula Akcija znači mnogo. Smatram da svako tko je uposlen u Muzeju ima svoje mjesto, svoju važnost u cjelokupnom procesu rada. Bilo je lijepo imati priliku i reći šta to mislimo o cjelokupnoj situaciji, imati priliku pokazati šta radimo, koji su naši zadaci u cjelokupnom procesu rada Muzeja. Svi moramo biti svjesni da svako radno mjesto, svaki radni zadatak ima svoju težinu i da ništa ne bismo mogli uraditi sami, da je sve mnogo lakše, uspješnije i ljepše kada se radi timski, kada svatko doprinosi svojim zanjem i iskustvom. Često znam reći da svi možemo naučiti od svakoga, i od male bebe i od starog iskusnog čovjeka.

Želim da iskoristim ovu priliku da kažem da sam cijelo djetinstvo dolazila u Muzej sa roditejlima, da sam uživala u svemu, za mene je Muzej bio i ostao jedna velika bajka, riznica svega za što se vrijedi boriti. Kada sam 1997. godine počela da radim u Muzeju, bila sam ponosna jednako kao i danas kada uđem u Muzej, kada uhvatim šteku na glavnim vratima ili otvorim mala vrata sporednog ulaza. I danas, poslije skoro 18 godina, sa poštovanjem otvaram ova vrata i u sebi pomislim: Da li neko gleda? Vidi! Ja radim ovdje, ja radim u ovoj instituciji, ja ulazim u muzej u 8h i izlazim u ponoć kada je to potrebno, ja sam posebna, vi to ne možete...
Mislim da svi mislimo slično ili isto, ta ljubav je neopisiva...

Ali više o tome šta uposlenici Muzeja misle moći ćete pročitati sami. Samo da znate da je teško reći u jednoj rečenici šta to mislite i šta je bitno.

Mi, ali i Vi, smo Muzej, i Muzej nam svima treba.

Hvala svima Vama, prijateljima Muzeja, koji podržavate naš rad i rad Akcije u nastojanju da Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ponovno otvori svoja vrata.


Azra Bečević-Šarenkapa, magistrica konzervacije historijskih predmeta. Obnaša funkciju šefice konzervacijske radionice Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH. U Muzeju od 1997. godine