FADILA HASANBEGOVIĆ

HIGIJENIČARKA I ČUVARKA IZLOŽBE U ZEMALJSKOM MUZEJU OD 1995. GODINE.

CUSTODIAN AND MUSEUM GUARD AT THE NATIONAL MUSEUM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SINCE 1995.