Zavičajni muzej Travnik

Zavičajni muzej Travnik, kolektiv: Almir Halilović, muzejski dokumentarista-informatičar (Zavičajni muzej Travnik), Ajla Sejfuli, kustos arheolog (Zavičajni muzej Travnik), Iman Maslić, volonterka (Opća gimnazija Travnik), Hana Halilović, volonterka (Opća gimnazija Travnik), Amina Hadžiemrić, volonterka (Turko-bosanski koledž Sarajevo). 

 

Datum dežuranja: 
25.08.2015. - 12.00