Samra Gulamović

Samra Gulamović, direktorica Sarajevske filharmonije. 

Datum dežuranja: 
03.09.2015. - 13.00