Salmedin Mesihović

Salmedin Mesihović, profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 

Datum dežuranja: 
07.08.2015. - 10.00