Rada Borić

Rada Borić, izvršna direktorica Centra za ženske studije. 

Datum dežuranja: 
09.09.2015. - 18.00