Nerzuk Ćurak

Nerzuk Ćurak, prof. dr. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. 

Datum dežuranja: 
24.08.2015. - 11.30