Jasmina Čaušević

Jasmina Čaušević, feministkinja, Sarajevski Otvoreni Centar. 

Datum dežuranja: 
11.08.2015. - 17.00