Ismet Ovčina

Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. 

Datum dežuranja: 
25.08.2015. - 10.00