Halid Bulić

Halid Bulić, docent na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Datum dežuranja: 
20.08.2015. - 10.00