Danijela Majstorović

Danijela Majstorović, profesorica anglističke lingvistike i kulturoloških studija na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Datum dežuranja: 
04.09.2015. - 14.00