Damir Marjanović

Damir Marjanović, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. 

Datum dežuranja: 
07.08.2015. - 10.00