Bojana Matić-Ostojić

Bojana Matić-Ostojić, direktorica Balkanskog fonda za umjetnost i kulturu. 

Datum dežuranja: 
01.09.2015. - 15.00