Adisa Bašić

Adisa Bašić, pjesnikinja i novinarka. Radi kao asistentica na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 

Datum dežuranja: 
03.08.2015. - 10.00